Τη δημιουργία και λειτουργία Κέντρου Στήριξης Επιχειρηματικότητας (ΚΣΕ) από τους Δήμους Καλλιθέας, Παλαιού Φαλήρου και Αλίμου προβλέπει ειδική δράση της Περιφέρειας Αττικής που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ. Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στα 4,4 εκατ. ευρώ. Στόχος είναι η παροχή οριζόντιων και εξατομικευμένων υπηρεσιών για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στους συγκεκριμένους δήμους.

Ειδικότερα, το Κέντρο θα παρέχει στις υφιστάμενες και νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις και υποψήφιους επενδυτές εξειδικευμένη πληροφόρηση ή και συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα επιχειρηματικότητας, εξωστρέφειας και δικτύωσης με άλλες επιχειρήσεις και φορείς εντός και εκτός Ελλάδας. Επιπλέον, θα παρακολουθεί την εξέλιξη των θεμάτων που αφορούν την επιχειρηματικότητα και την τοπική οικονομία με την εκπόνηση σειράς μελετών και ερευνών και θα υποστηρίζει τους τρεις δήμους στη διαμόρφωση της στρατηγικής τους για την επιχειρηματικότητα, την υλοποίηση και την αποτίμηση δράσεων και πολιτικών.

Ελεύθερη πρόσβαση
Στο πλαίσιο αυτό, το Κέντρο θα λειτουργήσει ως τοπικός φορέας συγκέντρωσης, αποκωδικοποίησης και διάχυσης πληροφορίας σε επιχειρήσεις και δυνητικούς επενδυτές. Η πρόσβαση στο Κέντρο και στην παρεχόμενη πληροφόρηση θα είναι ελεύθερη για κάθε επιχείρηση ή δυνητικό επενδυτή, χωρίς προϋποθέσεις και χωρίς να προηγείται αξιολόγηση βάσει κριτηρίων. Στόχος είναι το Κέντρο να παρέχει υποστήριξη σε όλες τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις ή τους δυνητικούς επενδυτές με τη μορφή στοχευμένης και έγκυρης ενημέρωσης και καθοδήγησης η οποία θα διατίθεται στις επιχειρήσεις που θα απευθυνθούν σε αυτό, ενώ σημαντικό μέρος της πληροφορίας, των εργαλείων και του υλικού θα είναι διαθέσιμο προς κάθε ενδιαφερόμενο μέσω της ιστοσελίδας.

Επιπλέον, το ΚΣΕ θα προχωρήσει στην υλοποίηση δράσεων επιχειρηματικής ανακάλυψης (entrepreneurial discovery) προκειμένου να αναδειχθούν οι τομείς προτεραιότητας της περιοχής παρέμβασης της ΟΧΕ με όρους Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας. Η διαδικασία αποσκοπεί στον εντοπισμό νέων επιχειρηματικών ευκαιριών για την αξιοποίηση της γνώσης και την ενσωμάτωσή της σε αλυσίδες αξίας.

Δράσεις mentoring
Παράλληλα, θα υλοποιούνται δράσεις επιχειρηματικού και περιβαλλοντικού mentoring, οι οποίες περιλαμβάνουν την ανάδειξη του περιβαλλοντικού αντίκτυπου από τη λειτουργία των σημαντικών κλάδων της περιοχής παρέμβασης, δράσεις καλλιέργειας και ενδυνάμωσης της περιβαλλοντικής συνείδησης των μμε για την υιοθέτηση πρακτικών «πράσινης» επιχειρηματικότητας, ανάδειξη καλών πρακτικών μείωσης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και ανάδειξη ωφελειών για την επιχείρηση και τρόπων υιοθέτησης των καλών πρακτικών στην λειτουργία των μμε.

Επίσης, θα υλοποιηθεί ένα ολοκληρωμένο πλέγμα δράσεων υποστήριξης που εστιάζει στην ενδυνάμωση των επιχειρήσεων προκειμένου να βελτιώσουν και να αναβαθμίσουν τη λειτουργία τους ή να αξιοποιήσουν νέες ιδέες. Η υποστήριξη αφορά την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών ιδίως στους σημαντικούς κλάδους για την τοπική οικονομία.  Οι επιχειρήσεις που θα λάβουν υποστήριξη θα επιλέγονται βάσει κριτηρίων με άμεση αξιολόγηση. Οι εν λόγω υπηρεσίες θα παρέχονται σε τακτικούς κύκλους και θα περιλαμβάνουν: 

  • Διάγνωση των αναγκών της επιχείρησης. 
  • Ένα ολοκληρωμένο βασικό πακέτο υποστήριξης που θα απευθύνεται στο σύνολο των συμμετεχόντων κάθε κύκλου το οποίο θα περιλαμβάνει σε βάθος ενημέρωση σε εξειδικευμένα θέματα επιχειρηματικότητας. 
  • Παροχή εξατομικευμένης συμβουλευτικής υποστήριξης (mentoring και coaching). 

Η υποστήριξη θα προσδιορίζεται από το αίτημα της επιχείρησης και τα αποτελέσματα της διάγνωσης αναγκών. Ενδεικτικά θα περιλαμβάνει: Ανάλυση Αγοράς, υποστήριξη στην κατάρτιση Επενδυτικού Σχεδίου, Μελέτη Εξωστρέφειας, Σχέδιο Marketing, Τιμολογιακή Πολιτική, Επικοινωνιακή Πολιτική κ.ο.κ.

Οριζόντιες υπηρεσίες
Τέλος, το ΚΣΕ θα παρέχει οριζόντια υπηρεσίες υποστήριξης κυρίως με τη μορφή συγκέντρωσης και αποκωδικοποίησης της πληροφορίας για σειρά θεμάτων και παροχή οριζόντων κατευθύνσεων και τη διάχυση πληροφόρησης και ενημέρωσης προς στις επιχειρήσεις όπως: 

  • Παροχή δωρεάν εργαλείων ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας (παροχή πρότυπων και οδηγών ανάπτυξης επιχειρηματικών σχεδίων, σχεδίων προβολής κ.ο.κ).
  • Παροχή μέσω του portal δεδομένων αγοράς και δεδομένων ανταγωνιστικού περιβάλλοντος για τους σημαντικότερους κλάδους δραστηριότητας στους τρεις δήμους.
  • Παροχή ενημέρωσης και πληροφόρησης σε θέματα θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου, θέματα χρηματοδοτήσεων, ειδικότερα θέματα ενδιαφέροντος τοπικού ή κλαδικού χαρακτήρα o διάχυση καλών πρακτικών σε μια σειρά θεμάτων επιχειρηματικού ενδιαφέροντος.
  • Κωδικοποίηση και διάχυση πληροφοριών για θέματα που συνδέονται με cluster (όπως ύπαρξη cluster στη περιοχή, ή σε αντίστοιχες περιοχές, σχετικό θεσμικό πλαίσιο) κ.ο.κ.   

πηγή: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *